Forretningssystemer, valg av CRM og ERP , er noe vi ofte hører ledelsen vil overlate til sin økonomisjef å avgjøre.  

Vi  kjenner mange økonomisjefer som blir overlatt til seg selv for å velge forretningssystemer som vil berøre hele virksomheten i mange år framover. De føler et tungt ansvar ved at valg av ett system ligger på deres skuldre. De møter ofte manglende forståelse hos ledelsen. Forståelse for at dette er en beslutning som må forankres i øvrige ledd i organisasjonen.

digiTALL kan hjelpe til med valget

Når vi hjelper bedrifter å finne riktige løsninger, tar vi alltid utgangspunkt i deres egen virksomhet og utfordringer i daglig drift. Det er alltid utfordrende å innføre ny teknologi og nye løsninger i en organisasjon, midt i hverdagens stress og utfordringer.

Derfor oppleves det for mange som en lettelse å ha en ekstern medhjelper. En ressurs som kan følge hele prosessen, fra start til mål. En ressurs som også kan hjelpe til med implementering og opplæring av ansatte.

Vi benytter derfor muligheten sammen med daglig leder, til å se med nye øyne på bedriftens utfordringer, prosesser og systemer.

  • Hvor mange steder legger du inn samme informasjon?
  • Hvor mange manuelle operasjoner gjør du i løpet av en dag?
  • Hvor mange tall må du kopiere over i Excel for å bearbeide tall og informasjon som du trenger?
  • Hvor mange systemer har du utover regnskapsprogrammet? Timeregistrering, ordresystemer, fakturasystemer, kassasystemer, prosjektjobbing, reiseregning, samhandling, epost osv, felles lagring av data?

Ett tall, ett sted, en gang

Dette er vårt Mantra. Det er unødvendig å taste inn samme informasjon flere steder hvis du kan gjenbruke tall og data. Mange er fortsatt ikke klar over hvilke muligheter som ligger i digiTALLisering. Integrasjoner som fører til at systemene kan “snakke sammen”.

Er det på tide å få bedriften opp i et felles system for samhandling og informasjon? Du kan spare mange penger på samordne alle prosesser i ett system.

Å satse på enkeltløsninger i dag kan ofte være en kortsiktig løsning. Ofte finnes det gode systemer på markedet som dekker hele ditt behov for forretningssystem. Det hjelper ikke om du har et godt regnskapssystem, hvis ikke andre av bedriftens systemer kan snakke med dette.

Å vurdere nytt forretningssystem for bedriften er i dag en oppgave som daglig leder må være involvert i da det berører hele kjernen i forretningsvirksomheten.

Riktig valg avgjør store deler av bedriftens framtid og er en strategisk beslutning.

Categories: Nyttige tips