16 Mars 2020 ble det vedtatt flere regelendringer av Stortinget som følge av virkningene av koronaviruset. Informasjonen på nav.no blir oppdatert så snart regelendringene er nærmere avklart.

På denne siden finner du som er arbeidstaker, arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om koronaviruset og hva som gjelder i din situasjon. Innholdet kan/vil bli oppdatert så sjekk regelmessig. Artiklene under er hva som er publisert per 17.03.2020.

Privatperson – hva gjelder i min situasjon?

Gå til denne siden for å se  hva du bør gjøre og hvilke rettigheter du har i forbindelse med koronaviruset.

Selvstendig næringsdrivende  – hva gjelder i min situasjon?

Her finner du spørsmål og svar til selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronaviruset.

Arbeidsgiver – hva gjelder i min situasjon?

På denne siden finner du spørsmål og svar til arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset.