Bak de fleste konkurser i små og mellomstore bedrifter står en leder med dårlig likviditetskontroll. Den dårlige kontrollen hadde lederen fordi det ikke fantes et godt budsjett. Og det måtte ha vært både for inntekter og utgifter.

Den som har et bilde av hvordan inntekter og utgifter fordeler seg gjennom året, får samtidig, som en ren bonus, et bilde av hvordan likviditeten kommer til å være. Og så finnes det selvfølgelig unntagelser, både på inntektssiden og utgiftssiden. Men oftest er det slik at budsjetter treffer overraskende godt.

Få har budsjett

Det er forbløffende få små og mellomstore bedrifter som har budsjett i det hele tatt. Når det blir påpekt, mumler lederne noe om at det er vanskelig å vite. Stort sett er det bare tøv. De aller fleste ledere har en brukbart begrunnet oppfatning om hvordan det går.

Derfor er det så vanskelig å forstå at de ikke bruker det de vet, til å sette opp et budsjett.

Noen går dessverre konkurs.  Konkurs fordi de mangler kunnskap de kunne ha hatt. Kunnskap de har verktøy til å skaffe seg. Et Excel-ark, tall for de siste par årene og god markedskunnskap holder lenge.

Det er så man kunne ønske seg et offentlig krav om at virksomheter over en viss størrelse plikter å ha budsjett. Men jeg synes vi har nok offentlige krav.

Skolepensum

Kanskje burde budsjettering inn i grunnskolen? Det er kunnskap både foreldre og barn kan trenge. Forståelsen for likviditet er viktig helt fra barnet får vippset sine første 100 kroner. Likviditeten er de 100 kronene du har i banken. De to tyvekronermyntene du fikk av bestemor.

Balansen er det du har i banken og lommen, pluss det nabogutten skylder deg.

Slik er det også i næringslivet. Det er så enkelt som at du må ha oversikt over innestående i bank og utestående hos kunder. Og så gjelder det å huske at det ikke hjelper å ha fakturert en million, hvis du ikke får inn pengene.

Noen ganger er det ålreit

I mellomtiden er det “ålreit” å være regnskapsfører, i virksomheter som ennå ikke har nådd kanten av stupet. Men ofte er det en kjempejobb å rydde opp. For ikke å snakke om at vi må drive voksenopplæring for å få bedriftens ledelse til å budsjettere.

Det hender vi får det til.

Av Roar Lereim
Partner – Styreleder
digiTALL AS

Categories: Artikler