Ett tall, ett sted, en gang – hva legger vi i dette utsagnet? Rett og slett det meste om hvordan vi tenker en kjerneforretningsprosess.

ett tall - digiTAKK

Tenk helhetlig

Vår basis er tall. Vi vil hjelpe våre kunder til å tenke helhetlig, og allikevel ha fokus på detaljer. Et gammelt ordtak sier; djevelen ligger i detaljene. Bokføring og bruk av tall er et håndverk med betydelig grad av detaljfokus, om enn uten djevler.

I samfunnet ser vi dessverre at respekten for håndverket og tall generelt, er sterkt dalende. Mang en virksomhet med potensiale for suksess har gått over ende som følge av det. Vi har skrevet og vil skrive mer om tallenes posisjon i det moderne samfunnet.

Grunnlag for beslutninger

Regnskapsførerens hovedoppgave er, slik vi ser det, å sørge for best mulig grunnlag for best mulige forretningsbeslutninger, raskest mulig. Eiendeler og gjeld/egenkapital ligger i selskapets balanse. Derfor er umiddelbar innsikt i “rikets tilstand” helt avgjørende.

Behovet for kunnskap om hvordan å lage forretningsmodeller, strukturert nok til å bygge opp driften i hvilket som helst selskap, er dessverre ofte undervurdert.

Fordi denne kunnskapen er undervurdert, mangler også ofte kunnskap og erfaringer med både kalkyler og rutiner. Som igjen er støttet av smart, effektiv og funksjonell programvare som dekker bedriftens behov.

En vesentlig faktor for å lykkes er ansatte med god forståelse av detaljer, prosesser, i kombinasjon med riktige IKT-programmer. I tillegg til gode rutiner som støtter den enkelte bedrifts driftsprosesser.

Rett valg av verktøy gir kontroll på et best mulig nivå. Gjennom programvaren får man både innsyn og kontroll. Dette kan føre til både bedre topplinje, bedre marginer, og samtidig øke bunnlinjen i bedriften.

Ett tall, ett sted, en gang

Med en «Ett tall, ett sted, en gang» forretningsmodell vil kostnader til regnskap og rapportering kunne reduseres betydelig. Ved økt fokus på riktige detaljer som kalkyler, samt å sette rette ansatte til rette oppgaver. Noe som igjen kan mer enn triple bunnlinjen i selskapet.

Vi har sett mange gode eksempler på sistnevnte i egen kundeportefølje. Gjennom vårt slagord «Ett tall, ett sted, en gang» mener vi å treffe essensen i det som bør være kjerneprosessene i enhver bedrift, uansett bransje/næring.

Ønsker du å vite mer? Sjekk våre tjenester.
Kontakt oss for en uforpliktende samtale!