digiTALL er en liten, men svært velsmurt regnskaps-bedrift. Pr. idag er vi åtte ansatte, tre av oss er autoriserte regnskapsførere. Med planlagt vekst i 2019 vil staben økes, i takt med porteføljen.

Fokus på individet

digiTALL har både personlig- og firmaprofil med samlet fokus på både utvikling for den ansatte og for digiTALL. Vi bruker ekstern kunnskap/partnere for sikre best mulige vurderinger. Vi har gode og tette relasjoner til partnere innenfor headhunting/ansettelse, teambygging og individuell måloppnåelse.

For å kunne møte alle typer behov på den digitale fronten samarbeider vi tett med spesialister innen markeds-kommunikasjon, webløsninger, og digital markedsføring.

digiTALL teamet

Den humørfylte gjengen i digiTALL, ved syv av dem – 2018

Hvorfor er vi et godt valg?

Fordi vi vet vi kan utgjøre en forskjell, være en ressurs. Vi har tro på at gode ansatte med riktige løsninger gir målbar merverdi. Og vi har klokkertro på at strategien fungerer!

Våre fremste styrker er:

  • Vi gjør det andre snakker om
  • Vi kjenner gjeldende lover og regler
  • Det vi ikke kan, kan våre gode partnere
  • Vi lever som vi gir råd, er kostnadsbevisste og tjener penger
  • Høyt og oppdatert kunnskapsnivå om gode web-baserte og håndholdte løsninger 
  • Erfaring fra mange forskjellige bransjer gir grunnlag for god rådgivning
  • Åpenhet gir tillit, en viktig basisverdi i vår dialog med kunden

Hvordan vi jobber

Vi fokuserer på riktig bruk av kunnskap og, ikke minst, kostnadseffektive, smarte løsninger. Gode prosesser og et våkent øye på effektivisering gir alltid positive resultater for kunden.

Med positive resultater sikter vi ikke minst til reduserte kostnader til regnskapsførsel, samt riktige råd som fører til bedrede resultater og styrket balanse.

For å oppnå ønskede mål er det dog en forutsetning; kunden må være villig til å endre adferd. Slikt kan kreve litt innsats men gevinsten er betydelig. Noen av våre kunder har redusert sine kostnader med 40% eller mer.

Resultatet på slik satsing er ikke bare kost reduksjon, men en kultur for effektivitet som både kunden og vi kan glede oss over!

Høres dette riktig ut for deg?

Kontakt oss for en helt uforpliktende samtale!