Budsjettering og gode budsjetteringsrutiner kan være alfa og omega for en hvilken som helst næringsvirksomhet, liten som stor.

Måleverktøy alle trenger

Budsjettering er ditt viktigste måleverktøy! Fordi mange mindre bedrifter er slappe på dette området, fungerer ikke måleverktøyet. Om du ikke budsjetterer, hvordan skal du da kunne styre virksomhetene fremover?

Et godt budsjett bidrar til å hjelpe bedriften mot økt lønnsomhet, få kontroll på kostnader og skape god likviditet. På denne måten vil man gi, eller bidra til, forutsigbarhet. Budsjettet er bedriftens verktøy som kan si noe om den fremtidige økonomiske situasjon. Da kan man også lettere gjennomføre fornuftige tiltak for å effektivisere driften.

Budsjettering = strategi

Det er både nyttig og viktig å tenke langsiktig. Som å sette opp budsjetter som gjelder for mer enn 12 måneder av gangen. I andre tilfeller hvor bedrifter opplever stor vekst vil det være smartere å tenke kortsiktig, og jobbe med prognoser for kortere tidsrom, terminvis, kvartalsvis eller halvårlig.

digiTALL Referanse splash

Vi i digiTALL kan både veilede og bidra aktivt i prosessen med å sette opp:

  • Balansebudsjett
  • Investeringsbudsjett
  • Likviditetsbudsjett
  • Kostnadsbudsjett
  • Resultatbudsjett
  • Kostnadsbudsjett

I tillegg til vi også hjelpe deg med andre viktige områder innen budsjettering som:

  • Langtidsbudsjettering
  • Prognoser
  • Revidering av budsjett

digiTALLisering

Vi i digiTALL har både lang, og svært god erfaring med med den skybaserte tjenesten 24SevenOffice. En plattform som gjør hverdagen enklere både for deg og dine ansatte. Du vil kunne følge med på bedriftens økonomiske situasjon til enhver tid.

Det å ha et budsjett betyr ikke at det ikke vil oppstå uforutsette kostnader. Men de fleste bedrifter har behov for en oversikt av fremtidige kostnader og inntekter, slik at fremtiden blir mer forutsigbar.

digiTALL kontor

Vil du vite mer?

Kontakt oss for en helt uforpliktende samtale.