Enterprise resource planning (ERP) er programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder. som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi.

Kunderelasjons-håndtering, på engelsk customer relationship management (CRM), er en markedsføringsteori som omhandler styring av kunder og kunderelasjoner. Et CRM-system er et elektronisk informasjonssystem som støtter slik markedsføring med arbeidsprosesser og programvare.

Hverdagen i mange norske bedrifter

Per er salgsleder i firma “Riktig leverandør”. Eva jobber i salgsavdelingen. Håvard er daglig leder.

Per får en telefon fra firma “viktig kunde”. Han sier han bestiller varene som han fikk tilbud på i forrige måned. Per roper til Eva som sitter på eget kontor ved siden av Per: “Viktig kunde” har fått tilbud fra oss i forrige måned.

Var det du som snakket med dem? Har du prisene du sendte “Viktig kunde”? Hvilken pris har du gitt dem?

Håvard er interessert i å følge opp rammeavtalen med “Viktig kunde”. Han roper til Per – har du rammeavtalen med “Viktig kunde”. Per roper tilbake at Eva skulle arkivere denne etter at hun hadde registrert rabattene. Per roper til Eva – har du rammeavtalen til “Viktig kunde”.

Eva roper tilbake at hun har den liggende på pulten sin og skal arkivere den snart. Håvard kan hente denne hvis han legger den tilbake til Eva etterpå slik at hun kan registrere ferdig opplysningene hun trenger for så å arkivere avtalen.

En aktuell problemstilling

Når vi er ute hos kunder er dette ofte en aktuell problemstilling når man ikke har et eget CRM-system å jobbe i. Alle finner egne løsninger på registrering av kundedata og lagring av informasjon. Når opplysningene endres, endres dette på eget system (eller i flere systemer) som ikke alltid er tilgjengelig for alle kollegaer.

Hvis en er syk, er ofte avtaler og dokumenter ikke tilgjengelig. Dette er ofte lagret lokalt på egen PC som ikke alltid blir tatt backup av.

Vi jobber inn egne rutiner og vaner samtidig som vi venner oss til ropingen mellom kolleger. Dette fungerer flott – jeg har full oversikt over mine kontakter og dokumenter. Det er mulig, men har dine kollegaer opplysningene tilgjengelig? De kan bare spørre meg sier du. Ofte liker vi at kollegaer kommer og spør.

collaboration_W1600

Se bedriftens prosesser i en helhet!

Med 24SevenOffice er det mulig for bedrifter å se på forretningsprosessen som en helhet – med modulene i systemet effektivt integrert i alle de sentrale oppgavene du gjør daglig.

Med 24SevenOffice får din bedrift et kraftig ERP-system med alt fra CRM, Økonomi- og Regnskapsprogram, Lønn, Prosjektstyring, Timeregistrering, Rapportering, Reiseregning til Lønn. Du har full kontroll over bedriftens prosesser fra A til Å – i ett ferdig integrert system.

Systemet er 100% skybasert, der kunder kan jobbe effektivt og holde seg oppdatert fra både laptop, nettbrett og mobil – uansett om ansatte er på farten eller på kontoret. Det er helt fleksibelt hvilken funksjonalitet din bedrift, og hver enkelt ansatt skal ha tilgang til.

Systemet er skalerbart, hvilket betyr at du enkelt kan oppgradere, legge til nye brukere og integrere nye tjenester i takt med hvordan bedriften utvikler seg. I tillegg finner du diverse samhandlingsløsninger integrert i modulene som kalender, filer, epost med mer.

Med andre ord slipper du å rope for å finne informasjon – alt er lagret i et felles system som alle har tilgang til når de selv ønsker det.

Er ERP eller CRM-løsninger for store selskaper?

Heldigvis er det ikke slik lenger. Med dagens prismodeller og skybaserte systemer slipper du dyre investeringer i programvare og kan betale for det du bruker med en abonnementsløsning pr måned. Da kan du for en mindre sum pr måned få et fullverdig ERP og CRM løsning uten å investere i kjøp.

Dette gir stor forutsigbarhet og muligheter for å vokse med løsningen etterhvert som bedriften vokser. Har du i tidlig fase investert i en god løsning vil gevinsten øke etterhvert som du vokser.

Med 24SevenOffice CRM har du en kjerne du kan styre alle dine salgs- og kundeprosesser fra. Løsningen er naturligvis sømløst integrert med de øvrige modulene i systemet som regnskap, prosjekt, timeregistrering og samhandling, men er også tilrettelagt for integrasjoner mot en rekke andre løsninger som marketing automation, kampanjeverktøy, kundeservice, kasse og butikkløsninger for å nevne noen.

Fra 24SevenOffice CRM har du full oversikt over dine kunder, kontakter og leverandører fra ett sted. All informasjon om dine kunder, partnere, leverandører og øvrige kontakter er knyttet til deres unike kundekort i CRM. Her finner en blant annet alle aktiviteter gjort mot kunde, epostkommunikasjon, notater, avtaler, ordrehistorikk, reskontroinformasjon og alle filer tilknyttet kundekortet.

Alle i bedriften jobber mot skybasert mot samme database fra desktop, nettbrett og mobil i sanntid.

Hvordan komme i gang

Benytt muligheten å kartlegg hvilke behov bedriften har. Hva kan digiTALLiseres? Hvor mange steder legger du inn samme informasjon? Hvor mange manuelle operasjoner gjør du i løpet av en dag? Hvor mange tall må du kopiere over i Excel for å bearbeide tall og informasjon som du trenger? Dette er unødvendig hvis vi kan gjenbruke tall og data.

Vi opplever at det for mange er tungt å sette i gang slike prosesser når man har jobbet lenge med individuelle løsninger.
Å ta i bruk ny teknologi innebærer også ofte endring av arbeidsmåter. Mange føler derfor det er et løft å gå over på eget CRM system og gruer seg til å sette igang og gjennomføre dette alene.

digiTALL har lang erfaring i å jobbe med, og innføre slike systemer, og vet hvilke utfordringer du har. Ta kontakt med oss! Gi oss en mulighet til å gi deg noen gratis tips og råd på hvordan du kan gjøre hverdagen enklere!