Det har lenge virket som om tallkunnskapen og tallforståelsen svikter hos mannen i gata. Manglende kunnskap i de fire hovedregneartene (pluss, minus, gange og dele), kan i ytterste konsekvens bremse utviklingen i norsk økonomi.

Når ingen klarer å formidle hvor viktig disse kunnskapene er, knaker det i viktige deler av samfunnets fundament.

Vi merker det først og fremst i næringslivet, fordi det er umulig å forstå økonomi uten solid kompetanse i basisbruk av tall. Det store flertallet av aktører i dagens næringsliv er avhengig av den kompetansen.

Tall i basis

Det kan ikke være tvil om at alle samfunn i den industrialiserte verden er bygget opp med utstrakt bruk av tall. De tallene er meningsløse om de ikke blir forstått. Da er det bekymringsfullt å oppleve at samfunnet rundt oss ikke oppfatter, og ikke skjønner, konsekvensene av at vi ikke forstår tall.

Det ferskeste, og kanskje grelleste, eksempelet er presidentskapets rolle som byggherre for Stortingets omfattende byggprosjekt. Der oppdaget man plutselig budsjettsprekk i milliardklassen.

Her har åpenbart både politikerne og presidentskapet sviktet. Og det er ikke første gang vi ser slik mangel på økonomistyring i forbindelse med omfattende offentlige byggeprosjekter og veiprosjekter.

Det har sikkert flere årsaker, men jeg er ikke i tvil om at en hovedgrunn er manglende tallforståelse og dermed manglende evne til å følge tett med både under planlegging, prosjektering og gjennomføring.

Undring og bekymring

I mange år har jeg undret meg over en utvikling som dessverre blir tydeligere og tydeligere. I vårt avanserte samfunn er det dalende forståelse for områdene tall, regnskap og økonomi. Det burde vært omvendt.

Årsaken ligger mye i grunnskolens lave prioritering av matematikkundervisning. Det går tydelig frem av den ferske forskningsrapporten Prioritering og progresjon i skolematematikken med Liv Sissel Grønmo og Arne Hole som redaktører.

Rapporten kan lett lastes ned fra nettet og bør leses av mange. Også på Stortinget.

Roar Lereim
styreleder og rådgiver
digiTALL AS

Categories: Artikler